virtuālā ekspozīcija par vēstulēm uz bērza tāss

Liecība par cilvēka gara spēku pret padomju totalitāro režīmu. 

Tukuma Pils tornī un arī vietnē www.tukumamuzejs.lv skatāma interaktīva ekspozīcija, kurā ietvertas uz bērza tāss rakstītas vēstules, kas glabā vēstures liecības par dzīvi Sibīrijā. 

2022. gada 25. martā Latvijas Okupācijas muzejā svinīgi tiks izsludināts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautā nominācijas “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” papildinājums. Šo nomināciju sadarbībā ar 10 Latvijas muzejiem ir izveidojis un uztur Tukuma muzejs. Nominācijā pavisam ir 18 autoru 52 vēstules, no kurām 15  glabājas Tukuma muzejā. Šī nominācija tieši šobrīd ir kļuvusi īpaši nozīmīga aktuālo starptautisko notikumu kontekstā.

Vēstules uz bērza tāss ir vērtējami kā reti sastopami dokumenti. Tās ļoti bieži pēc saņemšanas tika iznīcinātas vai slēptas no svešām acīm un arī no bērniem, lai nepakļautu tos briesmām. Vēstules sākotnēji nav radītas publiskošanai, bet gan saziņai ar tuviniekiem un līdzīgi domājošajiem, bet tās tomēr ir nonākušas muzejos un kļuvušas par pierādījumiem noziegumam pret cilvēki, kas veikts realizējot masu deportācijas Latvijā un citās Baltijas valstīs.

Lasīt vairāk

UNESCO