Piesaki izstādi

Tukumnieki Latvijas neatkarības ceļā

Veidota par godu Latvijas Tautas frontes 25 gadu pastāvēšanas gadadienai un ir veltīta Trešās Atmodas laikam Tukuma rajonā.

Izstāde sastāv no 6 divpusējām planšetēm, kuras caur vēstures avotiem, notikumu hroniku un pētnieciskā darba rezultāta sniedz ieskatu gan saimnieciskajā dzīvē, gan pirmajās demokratizācijas izpausmēs, gan Latvijas Tautas frontes dibināšanas un darbības aspektos, gan valstiskās neatkarības atgūšanas procesā.

Izstāde var kalpot kā palīgs skolēniem un jebkuram interesentam, lai izprastu kā aizsākās Trešā atmoda, kādēļ bija nepieciešams dibināt Latvijas Tautas fronti un gūt priekšstatu kāda bija tā laika Latvijas iedzīvotāju ikdiena un sadzīve. 

Lasīt vairāk

Ceļojošās izstādes