TĒLOJOŠIE PRIEKŠMETI

Latvijas klasiskā modernisma mākslas kolekcijas ar 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta glezniecības, grafikas un tēlniecības darbiem. 

Vairāk nekā 200 kolekcijas gleznas iekļaujas Latvijas klasiskā modernisma mākslas tā sauktajā Zelta izlasē. 1935. gadā to sāka veidot muzeja dibinātājs Leonīds Āriņš. Kolekcijā pārstāvēti tādi autori kā Janis Rozentāls, Johans Valters, Vilhelms Purvītis, Jēkabs Kazaks, Ģederts Eliass, Leo Svemps, Valdemārs Tone, Konrāds Ubāns, Jānis Tīdemanis u.c. Īpaša uzmanība tiek veltīta Tukuma mākslinieku – Anša Artuma (1908 - 1997), Leonīda Āriņa (1907 -1991), Kārļa Neiļa (1906 -1991) un Alberta Pauliņa (dz. 1948) darbu komplektēšanai.

Muzejā nonākusi arī 1949. gadā likvidētā Irlavas mākslas muzeja kolekcija. 1956. gadā krājums papildināts ar 45 mākslas darbiem no Valsts latviešu un krievu mākslas muzeja (tagad - Latvijas Nacionālā mākslas muzejs).

Muzeja krājumā ir arī vācbaltiešu, tostarp Z. A. Bīlenšteina un ārzemju autoru, tostarp Silvestra  Šcedrina darbi, kas apskatāmi Durbes pilī.

Lasīt vairāk

Muzeja krājums