RAKSTISKIE PRIEKŠMETI

Krājuma lielāko daļu veido rakstiskie priekšmeti: dokumenti, vēstules, dienasgrāmatas, periodika, iespieddarbi, dzīvesstāstu un atmiņu pieraksti.

Pazīstamākās ir Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss, kas 2009. gadā iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Muzejā glabājas 14 vēstules un ar tām saistītās rakstiskās un vizuālās liecības. 2018. gadā izdots visu Latvijas muzejos glabāto bērza tāss vēstuļu katalogs.

Senākie rakstiskie priekšmeti krājumā attiecas uz 18. gs., to vidū izceļams Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes torņa smailes bumbā atrastais vēstījums par torņa mūrēšanu 1754. gadā.

Līdzās dažādiem dzimšanas, kristību un laulību reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem glabājas arī saimnieciska rakstura rakstiskās liecības, atsevišķas Tukuma pilsētas valdes un maģistrāta protokolu grāmatas, skolu dokumenti u. c. 1905.gada notikumos un 20.gs. pasaules karos ierauto cilvēku likteņi atklājas vēstulēs un dienasgrāmatās.

Iespieddarbu kolekcijā atrodami rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša darbu un Ansa Lerha Puškaiša pasaku, un citu novadnieku darbu izdevumi, kā arī vietējie laikraksti.

Lasīt vairāk

Muzeja krājums