LIETISKIE PRIEKŠMETI

Muzejs komplektē muižu kungu māju interjera, pilsētnieku un laucinieku iedzīves priekšmetus, kā arī amatniecības darinājumus un darba rīkus.

Jau muzeja pirmsākumos iegūti atsevišķi lietišķi dekoratīvās mākslas priekšmeti, tomēr tikai pēc novadpētniecības nodaļas izveidošanas, 1958. gadā uzsākta mērķtiecīga kultūrvēsturiski nozīmīgu priekšmetu vākšana.

Plašajā 19. gs. beigu un 20. gs. pirmās puses etnogrāfijas priekšmetu klāstā ar krāsu un formas daudzveidību izceļas podnieka Jāņa Krieva keramika.

Muzejs komplektē arī Tautas lietišķās mākslas studijas “Durbe” darinājumus, īpašu uzmanību pievēršot Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu tautas tērpiem. Kultūrvēsturisko pieminekļu restauratoriem noderīgi ir ēku būvdetaļu un dekoratīvās apdares piemēri.

Muzejā nonākuši vairāki Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcas priekšmeti, tostarp manierisma stila lustra (17.gs.s.) un zeltkaļa J. D. Lintera darinātie upurtrauki (18.gs.).

Interjera priekšmeti tiek vākti un restaurēti, lai radītu priekšstatu par vēsturisko vidi Durbes pilī (19./20.gs. mijā), Džūkstes Pasaku muzejā (20.gs. s.) un Pastariņa muzejā (20.gs.v.).

Lasīt vairāk

Muzeja krājums