AUDIOVIZUĀLIE PRIEKŠMETI

Daudzveidīga vizuālā informāciju par vēstures notikumiem, cilvēku likteņiem, tradīcijām un kultūrvides izmaiņām Tukumā, pārnovados.

Muzejā glabājas 19. un 20. gs. fotogrāfijas, kuru autori ir: A. fon Čerņevskis, H. Gessau, M. Priede, J. Lesins, K. Erdmans, Ž. Bergs, A. Ābols, E. Liepiņš, M. Sabandži, u.c.. Krājumā nonākuši arī Tukuma rajona Sadzīves pakalpojumu kombināta fotoateljē tapušie un preses fotogrāfu Ž. Legzdiņa, I. Fedoroviča, J. Vītola, V. Mašnovska, V. Koršunova, A. Jansona, u.c., kā arī muzeja darbinieku, tostarp F. Bērziņa un L. Šteinbaumas, un daudzu amatieru uzņemtie attēli. Muzejā ir arī 572 negatīvi uz stikla platēm, kuru autors ir F. Skujenieks.  

Fotogrāfijas izmantotas visos Tukuma muzeja izdotajos katalogos un publikācijās, tostarp Agritas Ozolas grāmatā „Tukums. Vecpilsēta: ielas nami un iedzīvotāji”. Tas ir pilnīgākais Tukuma pilsētas attīstību dokumentējošais un vizualizējošais darbs ar vairāk nekā 2500 fotogrāfijām, tostarp J. Birzgala apgādā, O. Zeldova un Ž. Berga tipogrāfijā vai Valsts vērtspapīru spiestuvē izdotām pastkartēm.

Lasīt vairāk

Muzeja krājums