Tematiskā ekskursija ekspozīcijā "Savējo stāsti, ne svešo"

Ekspozīcija sniedz ieskatu 20. gadsimta svarīgākajos vēstures notikumos Latvijā saistībā ar konkrētu tukumnieku likteņstāstiem.

Ekspozīcijā iezīmējas gan lokālais, gan nacionālais, gan Eiropas konteksts, tāpēc skolēni var gūt  pārskatu gan par visu 20. gadsimtu, gan par atsevišķu tematisko daļu, piemēram, starpkaru periodu, Otro pasaules karu, pēckara sovjetizāciju un politiskajām represijām, padomju plānošanas procesu un Atmodas laiku. Priekšstatu un izziņas iespējas par attiecīgo periodu papildus skolā apgūtajām tēmām rada autentiskie priekšmeti, kuru stāsti tiek apspriesti programmas laikā, un digitālā ekspozīcija par UNESCO programmā “Pasaules atmiņa” iekļauto nomināciju “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”.

Pārbaudīt savas zināšanas un attapību var, izspēlējot spēles “Atrodi pāri”, tās laikā skolēni izmantojot dažādos laikos tapušas fotogrāfijas, atrod vienu un to pašu vietu. Spēlē “Atrodi Tukumam raksturīgākās vietas” programmas dalībnieki izmantojot metamo kauliņu, atrod klucīšus ar Tukumam raksturīgajām vietām. Aizpildot darba lapas un balstoties uz ekspozīcijā redzēto un mācību stundā apgūto, skolēni pārrunā kā tas saistītas ar priekšmetiem ekspozīcijā un personībām.

Iespējams pieteikties "Latvijas skolas somas" ietvaros: 25622131, pilstornis@tukumamuzejs.lv

Lasīt vairāk

Izglītojošās programmas