Augusta mēneša priekšmets – 17. gadsimta enciklopēdija latīņu valodā

Enciklopēdija izdota Vācijā un šobrīd apskatāma Tukuma Pils torņa izstādē “Hercogistes laikazīmes Tukumā”. 

Enciklopēdija kā īpašs retums ir Tukuma muzeja krājumā no 2012. gada. Nav zināms, kam šī apjomīgā grāmata piederējusi, vien varam iztēloties, ka tās īpašniekiem tas bija svarīgs informācijas ieguves avots.

Enciklopēdijā apkopota informācija par ievērojamākajām 13.-17. gadsimta personām Eiropā. 1. nodaļā aprakstīti garīdznieki – pāvesti, kardināli, arhibīskapi, bīskapi, abati un teoloģijas doktori. 2. nodaļa ir veltīta valdniekiem, politiķiem un juristiem. 3. nodaļā uzskaitīti dabaszinātnieki, ķīmijas, anatomijas un botānikas doktori. 4. nodaļā aprakstīti matemātiķi, vēsturnieki, filozofi, filologi un dzejnieki. Apraksti papildināti ar gravētiem portretiem. Grāmata ir latīņu valodā, informācija par personām aizņem vairāk nekā 1500 lappuses.

Jaunumi