PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma muzejs" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: www.tukumamuzejs.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Šī tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.11.2023. Izvērtēšanu veica "Tukuma muzejs".

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: "Tukuma muzejs" tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav pieejams kādā no piedāvātajiem formātiem, lūdzam izmantot saziņai norādītos kontaktus.

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

 

Sazinieties ar mums, ja saskaraties ar satura nepieejamības problēmām vai citām nepilnībām, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt šobrīd nepieejamo saturu citā formātā.

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums sagatavots 21.11.2023.

 

Šo paziņojumu apstiprināja: Agrita Ozola, muzeja direktore.