9. - 18. janv.

Skolēnu konkurss “SMART”

No 9. līdz 13. janvārim Tukuma Mākslas muzejā norisinās atklātais konkurss “SMART” – Smaidi, Mācies, Atmini, Radi, Tiekamies!

No 9. līdz 13. janvārim Tukuma Mākslas muzejā norisināsies atklātā konkursa “SMART” – Smaidi, Mācies, Atmini, Radi, Tiekamies! 1. kārta, un 18. janvārī 2. kārta. Konkursā piedalās Tukuma novada izglītības iestāžu 2.-3. klašu skolēni. Konkursa mērķis ir sniegt iespēju skolēniem apliecināt savas spējas un zināšanas, prasmes dažādās jomās - kultūras un pašizpausmes mākslu jomā, vēstures, valodu, dabaszinību un citās mācību jomās. Konkursa saturs saistīts ar praktisku un teorētisku darbību.

Informācija: 25494677.

Pasākumi