Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Katru gadu Tukuma muzejs sadarbībā ar Vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību organizē 36 stundu kompetences pilnveides programmu.

Programma paredzēta vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas pedagogiem ar mērķi paaugstināt pedagogu kvalifikāciju.

Programmas rezultātā dalībnieki iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas. Kursu noslēgumā tiek izsniegta apliecība.

Lasīt vairāk

Izglītojošās programmas