Nodarbība: Muzejstunda

Interaktīva nodarbība skolas vecuma bērniem un jauniešiem ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar Latvijas mākslas mantojuma daudzveidību un nozīmi.

Nodarbības sākumā skolēni iepazīstas ar muzeju kā vērtību un kultūras institūciju un aktuālo muzeja izstādi, tad seko individuāls un grupu darbs, kurā ar rotaļu elementu, praktisko paņēmienu un radošo aktivitāšu palīdzību tiek padziļināta izpratne par glezniecības, grafikas un tēlniecības būtību.

Rezultātā attīstītas kultūras kompetences: iespēja mākslas vidē apgūt mākslas terminus, jēdzienus un izteiksmes līdzekļus, iepazīt mākslas veidus, žanrus, tehnikas no oriģināldarbiem. Nodarbībā apskatāmās tēmas var tikt pielāgotas grupas interesēm.

Iespējams pieteikties “Latvijas skolas somas” ietvaros: 25494677, makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv

 

Lasīt vairāk

Izglītojošās programmas