Kopējam gleznas

Programmas dalībnieki uz muzeja kolekcijas izstāžu bāzes apgūst prasmi skatīt, analizēt un izprast mākslas darbus, kā arī saņem impulsus patstāvīgai radošai darbībai.

Nodarbības norisinās muzeja atmosfērā, aplūkojot oriģināldarbus, tās laikā notiek nosacīta gleznu kopēšana.

Oriģināldarbs tiek analizēts, atsevišķi aplūkojot tā dažādos aspektus (krāsu, kompozīciju, ritmu utml.). Praktiskajā darbā programmas dalībnieki atspoguļo kādu no gleznas veidošanā izmantotajiem vizuālās izteiksmes līdzekļiem.

Muzejs nodrošina gleznu kopēšanai nepieciešamos materiālus: papīru, eļļas pasteļkrītus, molbertus vai paliktņus zīmēšanai, krēslus un spilvenus sēdēšanai.

Mērķauditorija: skolēni, bērnu un jauniešu centru tēlotājmākslas studiju un gleznošanas pulciņu dalībnieki. Programma ir piemērota arī pieaugušajiem.

Norises laiks: visu gadu

Iespējams pieteikties “Latvijas skolas somas” ietvaros: 25494677, makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv

Lasīt vairāk

Izglītojošās programmas