Restaurētas durvis

Tukuma muzejs 2020. gadā ir realizējis Valsts Kultūrkapitāla fonda un Tukuma novada Domes finansētu projektu "Lerha-Puškaiša kabineta durvju restaurācija Džūkstes pasaku muzejā".

Polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības un zeltījuma restauratore Sandra Priežčiekure ir restaurējusi divvērtņu priedes koka āderētas durvis to sākotnējā izskatā. Tās bija izgatavotas 1882. gadā un atradušās Lancenieku skolas ēkā, skolotāja, rakstnieka, pasaku un teiku krājēja, pētnieka, dārznieka un sabiedriska darbinieka Ansa Lerha-Puškaiša (1859–1903) kabinetā.

Durvis kalpojušas aptuveni 130 gadus un lielās noslodzes dēļ tām bija radīti ievērojami bojājumi – izlauztas slēdzenes, salauzti rokturi, bojātas ligzdas, kurās durvju fiksēšanas mehānisms bijis ievietots. Uz durvju vērtnēm bija pavisam 10 dažādi krāsas slāņi.

Attēlā redzams D. Silavas foto pirms durvju restaurācijas un S. Priežciekures foto restaurācijas procesā, durvju pildiņš pirms un pēc restaurācijas un durvis.

Lasīt vairāk

Jaunumi