Modernizēs ekspozīciju “Anss Lerhis – Puškaitis un pasakas”

Projekta ietvaros plānots sagatavot ekspozīcijas dizainu par “Putnu tēmu” un to realizēt vēsturiskās klases telpā, kur jau atrodas vēsturiskie skolas soli, rakstāmpults un tāfele.

Projekta rezultātā tiks aktualizējot izcilā nacionālās atmodas darbinieka ieguldījumu folklorā, pedagoģijā, rakstniecībā, dārzkopībā, sabiedriskajā dzīvē. Džūkstes Pasaku muzeja apmeklētāji iegūs plašāku un precīzāk strukturētu ieskatu A. Lerha-Puškaiša darbībā, labāk izpratīs viņa būtību, tādējādi bagātinot kultūras pieredzējumu muzejā.

Projekta realizācija notiks līdz 2023. gada beigām, pateicoties VKKF finansējumam.

Lasīt vairāk

Jaunumi