Mīts vai patiesība Pasaku muzejā

Par Pasaku tēvu un folkloristu Ansu Lerhi-Puškaiti, viņa vāktajām pasakām, tostarp  „Sprīdītis" un „Lielēdējs”.

Programmas uzdevumi: veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā; padziļināt izpratni par vēsturiskiem notikumiem un to atspoguļojumu, kā arī par tautas nemateriālo mantojumu: stāstiem, nostāstiem, pasakām; mācīt kritiski domāt un atšķirt mītus no īstenības. Programma veicina sadarbības prasmes; rosina kritiski domāt un arī radoši interpretēt gūtās zināšanas un prasmes, kā arī attīsta kultūras izpratnes un kultūras izpausmes kompetences.

Iespējams pieteikties "Latvijas skolas somas" ietvaros: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv

 

Lasīt vairāk

Izglītojošās programmas