Izspēlē leļļu teātri

Radošs un izzinošs apmeklējums muzejā.

Iztēles un domāšanas attīstīšanai muzejs saviem apmeklētājiem rada iespēju ne tikai apskatīt muzeja priekšmetus, bet arī klausīties Džūkstes pasakas un stāstīt savējās, piedaloties leļļu teātra izrādēs, kuras balstītas A.Lerha-Puškaiša sacerētās un apkopotās pasakās.

Viena no A.Lerha-Puškaiša pierakstītajām orģinālpasakām vēsta: "pļava reiz sacīja uz uzarto lauku: „Vai, brālīt, cik tev sūrs, grūts mūžiņš: vienā gabalā tevi rausta, dauza, plēš un lauza; mani turpretim katrs liek mierā; daudz, ja pļāvējs kādreiz par gadu apcērp matus. Ja, redzi, māsiņa,” lauks atbildēja, „tavs uzdevums tamdēļ ari tikai ir – saimnieka teļus izmitināt; bet man jāuztur visa pasaule, no valdnieka sākot, līdz nabaga rokpelnim. Tādēļ man ari jālej daudz sviedru, daudz sviedru, daudz jāpārcieš, daudz jādarbojas.”

Lasīt vairāk

Jaunumi