EKSPOZĪCIJA

Anss Lerhis-Puškaitis un pasakas

Skolotāja, rakstnieka, folklorista, sabiedriskā darbinieka Ansa Lerha-Puškaiša (1859-1903) dzīvesstāsts.

Džūkstes Pasaku muzejs atrodas bijušajā Lancenieku skolā, kur savulaik dzīvojis un strādājis folklorists Anss Lerhis Puškaitis.  Savulaik teikas un pasakas viņš izmantoja savā darbā, lai attīstītu bērnu iztēli un domāšanu, veidotu latvisko vērtību sistēmu. 

Ekspozīcijā, kas iekārtota folklorista kādreizējā dzīvoklī - kabinetā un viesistabā, apmeklētājiem ir iespēja iepazīt viņa veikumu latviešu tautas pasaku un teiku vākšanā un izdošanā. Eksponēta Puškaitim piederējusī tintnīca, pīpes galviņa un citi priekšmeti. Džūkstes Pasaku muzeja ekspozīcija papildināta programmas “Tukuma novads ceļā uz Latvijas Simtgadi” ietvaros ar vēsturisko personību fotoportretiem – Krišjāni Voldemāru, Rūdolfu Blaumani, Juri Alunānu, Andreju Pumpuru, Krišjāni Baronu u.c. – kas Puškaiša dzīvē bijuši nozīmīgi. Apskatei izlikts melnās grīdas dēlis, kas atrasts remontdarbu laikā 2011. gada 22. decembrī Puškaiša dzīvoklī. Uz tā ir viņa paraksts ar tekstu: "Šī grīda likta 24. maijā 1889. g. no Frejas. A.Lerhis-Puškaitis."

Izstādes