“Kultūras mantojuma satura digitalizācija" Džūkstes Pasaku muzejā

Dalība projektā ļaus plašam interesentu lokam piekļūt informācijai, neizejot no mājām.

Džūkstes Pasaku muzejs glabā ne vien folklorista Ansa Lerha-Puškaiša piemiņu, bet arī popularizē latviešu tautas vēstītājfolkloru un Džūkstes pagasta bagātīgo vēstures mantojumu.

Mums rūp, ka informācija ir pieejama pēc iespējas plašākam interesentu lokam. Tāpēc iesaistījāmies ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)”. Priecājāmies par iespēju jau atkal sadarboties ar Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA "Siracusa" komandu. Kopā darbs sokas raitāk un ražīgāk. 8. septembrī veicām fotofiksāciju 471 Džūkstes Pasaku muzeja krājumā esošam priekšmetam.

Dalība projektā "Kultūras mantojuma satura digitalizācija" ļauj informāciju par kultūras mantojumu īsākā laika posmā ievietot Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv), kur ikviens var iepazīties ar jau esošo datu bāzi un meklēt nepieciešamo informāciju.

Jaunumi

Muzeju nakts pastaiga "Pa saulei"
Izstaigājot Džūkstes Pasaku muzeja dārzā taku "Pa saulei", iespēja uzzināt, kā Sprīdītis un Puškaitis no dabas mācījās. 
Izspēlē leļļu teātri
Radošs un izzinošs apmeklējums muzejā.
Jauna nosaukuma izveide
Džūkstes Pasaku muzejs ir pamanāmāks gan dienas laikā, gan satumstot.
Tukuma muzeja atradumi Tukuma pilsētas parkā
1. jūn. plkst. 16.00 - 19.00 ieskandinām vasaras sezonu izzinošā foto izstādē.  
Pasakas dārzā. Muzeju nakts 2021 Tukumā
Džūkstes Pasaku muzejs piedāvā brīvdabas ekspozīciju “Pa Pasaku tēva pēdām”.
Restaurētas durvis
Tukuma muzejs 2020. gadā ir realizējis Valsts Kultūrkapitāla fonda un Tukuma novada Domes finansētu projektu "Lerha-Puškaiša kabineta durvju restaurācija Džūkstes pasaku muzejā".
11. janv. - 17. janv.
Tukuma muzeja jubilejas mēnesis Džūkstes Pasaku muzejā Atzīmējot Tukuma muzeja 85. dzimšanas dienu, ieskats Džūkstes Pasaku muzeja vēsturē.
Dārza papildināšana projekta "Meža dienas 2020" ietvaros
2. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 apzaļumojām Džūkstes Pasaku muzeja dārzu.
“Kultūras mantojuma satura digitalizācija" Džūkstes Pasaku muzejā
Dalība projektā ļaus plašam interesentu lokam piekļūt informācijai, neizejot no mājām.
Turpinās ainavas rekonstrukcijas darbi Džūkstes Pasaku muzeja dārzā
Darbi norisinās, izmantojot Tukuma novada pašvaldības programmas “Tukuma novads ceļā uz Latvijas simtgadi” piešķirto finansējumu.