14.dec. - 20.dec.

Tukuma muzeja jubilejas mēnesis Tukuma Audēju darbnīcā

Atzīmējot Tukuma muzeja 85. dzimšanas dienu, ieskats Tukuma Audēju darbnīcas vēsturē.

1988. gada rudenī pašvaldība piešķīra Tukuma muzejam telpas Smilšu ielā 42, lai iekārtotu izstāžu zāli un audēju darbnīcu. Tukuma audēju pulciņam, kurš darbojās jau no 1974. gada, beidzot radās jaunas iespējas izaugsmei.

Audējas pievērsās pētniecībai muzeju krājumos un mērķtiecīgi veidoja Tukuma un apkārtējo pagastu tautas tērpu kolekciju. 

Šobrīd Tukuma Audēju darbnīcas paspārnē darbojas Tautas lietišķās mākslas studija „Durbe”. Studijā ir 40 stelles (tai skaitā 19. gadsimta mehāniskās – trizuļu un sviru – stelles, 20. gadsimta sākuma pusautomātiskās jeb Vilumsona stelles) un gandrīz 50 dalībnieki. Studiju vada Vineta Šulca, un viņai palīdz Agrita Kunkulberga.

Jaunumi