Profesionālās pilnveides izglītības programma aušanā

2. martā Audēju darbnīcā pirmreizējs notikums – 6 interesentes uzsāk mācības profesionālās pilnveides izglītības programmā “Tradicionālās aušanas pamati”. 

Programmai noslēdzoties, dalībnieces saņems apliecību par programmas apguvi. Programma ir saskaņota Tukuma novada pašvaldībā un Latvijas Nacionālajā kultūras centrā. To izstrādājusi Vineta Šulca, izmantojot pieredzi, kas uzkrāta, sākot no pirmās dienas Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tekstilmākslas nodaļā pie leģendārās pasniedzējas Emmas Skujiņas, Tautas lietišķās mākslas studijā “Durbe” un, protams, aužot visu savu mūžu.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Tradicionālās aušanas pamati” mērķis ir nodrošināt iespēju interesentiem izzināt tradicionālās aušanas procesu un praktiski apgūt aušanas amata pamatprasmes. Realizējot šo programmu, Tukuma muzejs vēlas veicināt etnogrāfisko tradīciju pārnesi mūsdienu sabiedrībā, kā arī sekmēt tradicionālās aušanas kā nacionālās kultūras neatņemamas sastāvdaļas attīstību.

Programmu realizē Tukuma muzeja struktūrvienība “Profesionālās tālākizglītības centrs “Tukuma muzejs””. Nodarbības vada Tukuma Audēju darbnīcas vadītāja Vineta Šulca. Nodarbībās dalībnieces izzinās aušanas vēsturi, iepazīs aušanā izmantojamos rīkus un piederumus, to uzbūvi, darbības principus un pielietojumu. Dalībnieces iepazīs arī aušanas procesā izmantojamos materiālus un apgūs to sagatavošanu darbam. Lai nonāktu līdz patstāvīgi austam izstrādājumam, dalībnieces apgūs krāsu mācību, audumu sējumu mācību, tehnisko zīmējumu risināšanu un steļļu iekārtošanu. Katra izaudīs paraudziņus dažādās tehnikās un apstrādās tos.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums ir 160 stundas. Tā kā programmas saturs ir balstīts uz praktisku prasmju apguvi, tad lielākā daļa – 130 stundas, būs praktiskās nodarbības, bet 30 stundas – teorētiskās nodarbības. Programmas noslēgumā katra dalībniece projektēs un noaudīs noslēguma darbu.

Jauniegūtās zināšanas un prasmes dalībnieces varēs likt lietā un aust patstāvīgi vai arī savas aušanas prasmes turpināt pilnveidot un kļūt par TLMS “Durbe” dalībnieci.

Lasīt vairāk

Jaunumi