Aušanas pamatu apguve pieaugušajiem

Aušanas iemaņu un prasmju apguves process, kas ietverts teorētiskajā un praktiskajā darbībā.

Uzsākot apgūst aušanas prasmes, dalībnieks iepazīstas ar seno aužamo stāvu veidiem, to darbības principiem, aušanas mākslas vēsturisko attīstību, austuvēm un ar aušanu saistīto priekšmetu apskati.

Programmas izpildes laikā dalībnieks vēro aušanas procesu un pats praktiski darbojas, iepazīstot auduma darināšanu, sākot no aužamā materiāla sagatavošanas līdz gatavā izstrādājuma apdarei (malu apstrāde, kļūdu labošana, gludināšana u.c.).

Praktiskajā daļā dalībniekiem tiek mācīts: aužamā auduma izvēle, tehniskais zīmējums, aužamā materiāla aprēķins, aušanas izmēģinājums arheoloģiskajos stāvos, lupatu grīdceliņa aušanas trizuļu stellēs utt.

Programmas ilgums 63 stundas vienai personai.

Pieteikšanās pa tālr. + 371 25622267 vai e-pastu: audejudarbnica@tukumamuzejs.lv

Lasīt vairāk

Izglītojošās programmas