9. jan. 14.00

Uzbrukums Tukuma cietumam un ieslodzīto atbrīvošana

Pētnieces Dr.h.c. Intas Dišleres priekšlasījums par 2019. gada 9. janvāra notikumiem. 

Aicināti vēstures skolotāji, skolēni un citi interesenti.

Ieeja bezmaksas.

Pasākumi