13. jūl. 2019 - 5. jūl. 2020

Kino Tukumā

Par kinofilmām, kas uzņemtas Tukumā, par kino skatīšanās tradīcijām, kinoteātriem un to darbiniekiem.

Jau tradicionāli Brīvības laukumā Tukuma pilsētas svētku „Precību spēles Tukumā” ietvaros Tukuma pilsētas vēstures muzeja „Pils tornis” atklāj jaunu tematisku izstādi. Šoreiz muzeja darbinieki sagatavojuši izstādi par kinofilmām, kas uzņemtas Tukumā - Rita, Vella kalpi, Ilgais ceļš kāpās, Rīgas sargi, Rūdolfa mantojums, Nameja gredzens, Ausma, Tēvs Nakts, 1906, Cielaviņas armija. Izstādi papildina vēsturiskas epizodes no tukumnieku dzīvēm, filmu fragmenti un aizkadru video materiāli, informācija par Latvijā pazīstamiem aktieriem tukumniekiem. 

Iespēja pieteikties tematiskai ekskursijai "Kā top kino", kurā ir sagatavoti interaktīvi uzdevumi. Paredzēta ģimenēm ar bērniem, skolēnu grupām, vēstures un kino interesentiem. 

Izstādes

Vēstules uz bērza tāss

Interaktīvā ekspozīcijā ietvertas uz bērza tāss rakstītas vēstules, kas glabā vēstures liecības par dzīvi Sibīrijā.

Ekspozīcijā ietvertas bērza tāss vēstules no Sibīrijas, kā arī sniegta informācija par vēstuļu autoriem un to adresātiem, kuri savas sabiedriskās darbības, pilsoniskās pozīcijas vai izrādītās pretestības dēļ nokļuvuši padomju varai nevēlamas personas statusā, apcietināti un sodīti pēc Otrā Pasaules kara vai izsūtīti uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā vai 1949. gada 25. martā. Izstāde atspoguļo vēstuļu autoru un adresātu dzīves gājumu un apliecina viņu spēju izdzīvot, pretoties, saglabāt pašlepnumu un piederību savai tautai.

Pavisam apzinātas 45 vēstules no 9 muzejiem: Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja, Daugavas muzeja, Jēkabpils Vēstures muzeja, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Nacionālais vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Talsu novada muzeja, Tukuma muzeja.

Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tās 2009. gadā tika iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Nominācija tika papildināta 2013. un 2017. gadā. Kopš tā laika šīs vēstules no vienkārši fiziska priekšmetu kopuma, pārtapušas par Latvijas vēsturei nozīmīgu kolekciju, kas ieguvušas dziļu un simbolisku nozīmi.

Ekspozīcija sagatavota ES programmas „Europe for Citizens” 4. aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” finansēta projekta „Vēstules nākamībai” (2010-2011) ietvaros.