Uzstādīts Ernesta Birznieka-Upīša bērnības sētas makets

Pastariņa muzejā uzstādīts jauns sētas makets, kas atspoguļo Dzirciema muižas „Bisnieku” viensētas plānojumu 19. gs. vidū.

Visas saimniecības būves: dziļā kūts ar kalpu klētīm, labības novietni un cūku kūtiņu, saimnieku klētis, zirgus stallis ar vāgūzi un barības novietnēm, kārtotas viena otrai cieši blakus garās leņķveida ēkās ap neregulāra plānojuma pagalmu. Gravai paralēli novietota dzīvojamā ēka, bet rija drošības apsvērumu dēļ būvēta atstatus no sētas. Visas maketa ēkas divu gadu laikā izgatavoja kokamatnieks un jumtu meistars Dainis Gabaliņš. Maketa izgatavošana finansēta no Tukuma novada programmas „Tukuma novads ceļā uz Latvijas simtgadi”.

Pastariņa bērnības sētas makets novietots muzeja dārzā, ošu gravas malā, nomainot novecojušo maketu, kas tika darināts pirms 20 gadiem.

Jaunumi