Pastariņa muzejā zāģē slimos un bīstamos kokus

Pastariņa muzeja teritorijā notiek 28 slimo un bojāto ošu un viena bērza zāģēšana, jo konstatēta koku inficēšanās ar Hylesinus spp. un tie kļuvuši trausli.

Bojājumus radījusi ošu mizas vabole jeb lūksngrauzis, kas ir sabojājusi lielāko daļu koka lūznes. Tā rezultātā ir traucēta koku barības vielu aprite un notikusi sakņu atmiršana. Jau 2019. gadā no saknēm bija izgāzti vairāki slimie koki. Tikai laimīgas sakritības dēļ koki līdz šim nav radījuši apdraudējumu apmeklētājiem.

Zemesgabals, kurā notiek koku ciršana, atrodas valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Rakstnieka E. Birznieka-Upīša dzimtās mājas” (valsts aizsardzības Nr. 96) teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīga riska un novērstu bīstamo situāciju, Tukuma muzejs lūdza Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi un Tukuma novada Domes Vides komisiju izvērtēt situāciju.

Tā kā Pastariņa muzejs šobrīd ir apmeklētājiem slēgts vīrusa COVID-19 dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, koku zāģēšanas darbi neietekmē apmeklētāju plūsmu.

Jaunumi