EKSPOZĪCIJA

Pastariņš mājā, skolā un dzīvē

Interaktīva ekspozīcija veltīta rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša (1871-1960) dzīvei un daiļradei, kā arī Pastariņa muzeja vēsturei.

Videoprojektorā, kas reaģē uz apmeklētāju rokas kustībām, iespējams skatīt fotogrāfijas no 1871. līdz pat 2017. gadam, kas stāsta par rakstnieka dzīves gaitām, viņa devumu daiļradē, Birznieku dzimtu, kā arī „Bisnieku” sētas ēku atjaunošanu.

Eksponēti rakstnieka savulaik piederējuši priekšmeti - rakstāmgalds, tintnīca, grāmatu skapis u.c. 

Aicinām spēlēt spēli par Bisnieku sētā dažādos gadalaikos darītajiem lauku darbiem rakstnieka E.Birznieka-Upīša  bērnībā.  Iespēja izlasīt fragmentus no rakstnieka populārākajiem daiļdarbiem, kā arī sēdēt 20.gs. sākuma skolas solā un iepazīties ar tāmnieku dialektu.

Izstādes