Maizes cepšana Pastariņa muzejā

Programmas dalībniekiem ir iespēja apgūt maizes cepšanas iemaņas Ziemeļkurzemes lauku sētā.

Iespēja iepazīt maizes cepšanas tradīcijas latviešu rakstnieka Ernesta Birznieka - Upīša (Pastariņa) dzimtajās mājās.

Iepazīšanās ar maizes cepšanas sagatavošanās darbiem sākas maltuvē, kur starp smagiem dzirnakmeņiem tiek malti milti. Virtuvē ierauga sagatavošana maizes abrā, raudzēšana siltā vietā.

Programmas dalībnieki veido kukulīšus un ar lizi liek maizi īstā maizes cepšanas krāsnī. Maizei cepoties ir laiks tuvāk iepazīt lauku sētas iekārtojumu, sadzīvi, dabu un Pastariņa atmiņas. Maizes cepšanas programmu iespējams papildināt ar pašrocīgu sviesta kulšanu. Ikviens programmas dalībnieks var nogaršot pašu cepto smaržīgo maizi, būt gandarīts par jaunajām zināšanām un praktiskajām iemaņām.

Norises laiks: visu gadu

Izglītojošās programmas