Mīts vai patiesība Pastariņa muzejā

Skolēni iepazīst Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvi un 1905. gada notikumus laukos, interpretē caur E.Birznieka-Upīša stāstiem.

Skolēni padziļina zināšanas latviešu literatūrā un vēsturē, pilnveido prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī labāk izprot zināšanu nozīmi personības attīstībā un socializācijā.

Programmas uzdevumi: veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā; padziļināt izpratni par vēsturiskiem notikumiem un to atspoguļojumu, kā arī par tautas nemateriālo mantojumu: stāstiem, nostāstiem, pasakām; mācīt kritiski domāt un atšķirt mītus no īstenības. Programma veicina sadarbības prasmes; rosina kritiski domāt un arī radoši interpretēt gūtās zināšanas un prasmes, kā arī attīsta kultūras izpratnes un kultūras izpausmes kompetences.

Izglītojošās programmas