Latvieša dzīves gudrība

Rotaļas ar dažādu lauku sadzīves ainu un darbu imitāciju pamatskolas vecuma bērniem.

Uzmanības aktivizēšanas rotaļas, sagatavošana veicamajam darbam. „Bisnieku” mājas saimes ļaužu lomu sadalījums bērniem, vadoties no latviešu tautas ticējumiem un dzīves pieredzes. Sviesta kulšana ar dziedāšanu un atjautības uzdevumu minēšanu. Miltu malšana, dažādu labību atšķiršana, miltu sijāšana dziedāšanas (ar kustībām) pavadībā.

Kartupeļu stādīšana, zāles pļaušana, peļu ķeršana. Pirts-dāres apskate un konkurss šūpuļdziesmu zinātājiem - kurš vairāk zinās šūpuļdziesmas. Tējas izstādes aplūkošana, augu atpazīšana. Konkurss - „Kas ir mīle”. Darvas tecinātāja darba imitācija. Atjautības uzdevumi ar skaitīšanu. Konkursi sētā - „Zivju makšķerēšana”, staigāšana uz koka kājām. Padarīto darbu pārlūkošana. Rezultātu analīze, čaklāko lomu izpildītāju apbalvošana.

Izglītojošās programmas