Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana muzejpedagoģijā

Programmas rezultātā pedagogi iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas dažādu tēmu interaktīvai un interesantai apguvei.

Programma "Ceļojums laikā" piemērota vispārizglītojošo skolu vēstures un sociālo zinību, dabaszinību, ētikas, kulturoloģijas, latviešu valodas un literatūras pedagogiem, muzejpedagogiem, muzeju darbiniekiem un studentiem. Video šeit

Kursu noslēgumā tiek izsniegta apliecība. 

Izglītojošās programmas