Ceļojums laikā uz 1918. gadu

Programmā "1918. gads Bisnieku sētā" padziļina izpratni par šo vēstures periodu  un vēsturiskajām personībām. 

Iejušanās „Bisnieku” sētas ļaužu lomās, darot tradicionālos lauku sētas darbus, mēģinot iedzīvoties 1918. gada situācijā un izprast sarežģītos vēstures notikumus brīdī, kad tapa Latvijas valsts. Tolaik Kurzemē vēl bija vācu armija, vairums kurzemnieku vēl bija bēgļos, bet pagastos jau atjaunoja skolas.

Programmā tiek padziļinātas skolēnu zināšanas un pilnveidotas prasmes vēsturē, politikā un tiesībās, valodās, matemātikā, ģeogrāfijā, fizikā, mājturībā un tehnoloģijās, novadpētniecībā.

Dalībnieki iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par metodi "Ceļojums laikā".  

Izglītojošās programmas