Ceļojums laikā uz 1896. gadu

Programmas "1896. gads Dzirciema muižas vecsaimniecībā „Bisnieki”" dalībnieki iejūtas tā gada notikumos, izspēlējot Bisnieku sētas sadzīvi.

Skolēni iejūtas „Bisnieku” sētas ļaužu lomās 1896. gadā un, darot tradicionālos lauku sētas darbus, mēģina iedzīvoties situācijā, kad notiek zemes izpirkšana no muižas. Skolēni praktizē zemes mērīšanas un plānu sastādīšanas procesu un apspriež zemes izpirkšanas noteikumus un iespējas to izpildīt, kā arī iepazīstas ar rakstnieka E. Birznieka-Upīša stāstos tēloto situāciju Latvijas laukos.

Programmas noslēgumā skolēni pārrunā paveikto un apspriež un salīdzina norises 19. gs. un mūsdienās, atbildot uz jautājumu kā veidot nākotni laukos mūsdienās.

Dalībnieki iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par metodi "Ceļojums laikā".  

Izglītojošās programmas