12. apr. 17.30

Saruna ar mākslas vēsturnieci Baibu Vanagu

No amatieres līdz profesionālei: Latvijas mākslinieces 20. gadsimta gaitā.

19. gadsimtā profesionālās mākslas izglītības pieejamība sievietēm Latvijā bija apgrūtināta, un situācija būtiski neatšķīrās no pārējās Eiropas. Vienlīdzīgas mākslinieciskās izglītības ieguves iespējas sievietēm radās pēc Latvijas Mākslas akadēmijas nodibināšanas 1919. gadā. Ja sākotnēji mākslu studējušo sieviešu skaits bija procentuāli neliels, tad pēc Otrā pasaules kara akadēmijā strauji pieauga studenšu skaits. Šobrīd absolventu vidū jaunās mākslinieces dominē. Bet vai sabiedrības priekšstatos par mākslinieču spējām 20. gadsimta gaitā manāmas tikpat straujas izmaiņas?

Baiba Vanaga šobrīd raksta monogrāfiju par māksliniecēm Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, tādēļ pasākumā saruna risināsies, balstoties uz konkrētu mākslinieču biogrāfiju piemēriem. Mākslas vēsturniece piedāvās ieskatu sieviešu mainīgajās iespējās iegūt profesionālo mākslas izglītību Latvijā 20. gadsimtā salīdzinājumā ar Eiropas kontekstu. Klātesošie tiks iepazīstināti ar sabiedrības vērtējumu un priekšstatiem par mākslinieču vietu un lomu sabiedrībā un tiks aicināti pievienoties tēmas diskusijai.

Pasākums izstādes  „VIŅAS māksla” ietvaros. Dalība ar muzeja biļeti.

Pasākumi