Galerijas ēka Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Kopš 2017. gada 2. novembra ēka Brīvības laukumā 21 iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Tā dēvētā Vecā aptieka jeb Tukumnieka māja, kur kopš 1997. gada atrodas Mākslas galerija „Durvis”, ieguvusi aizsargājama kultūras pieminekļa statusu kā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta, un tai tika piešķirtstai 9920. kārtas numurs.

Ēka ir arhitektoniski un pilsētbūvnieciski nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts, kas pilnībā saglabājis sākotnējo būvapjomu. Tā ir īpaši nozīmīga kompleksā ar gruntsgabala apbūvi un pagalma bruģējumu, kas tipoloģiski atspoguļo Tukuma pilsētai raksturīgo dažādu saimniecības ēku virknējumu rindās gar gruntsgabalu robežām.

Ēka saistīta ne tikai ar Tukuma pilsētas, bet arī Kurzemes un visas Latvijas mēroga 18.–19. gadsimta medicīnas, zinātnes, saimniecības un kultūras norisēm.

Jaunumi