Orientēšanās brīvdabas ekspozīcijā "Pa Pasaku tēva pēdām"

Brīvdabas ekspozīcija “Pa Pasaku tēva pēdām” ir veltīta folkloristam Ansam Lerhim-Puškaitim (1859.-1903) un viņa atstātajam mantojumam.

Piedāvājam brīvdabas ekspozīciju iepazīt caur orientēšanās spēli, kurā iekļauti vairāk kā 20 pieturas punkti. Par pamatu ņemta Ansa Lerha-Puškaiša vēstītājfolklora, jo teikas un pasakas viņš izmantoja savā darbā, lai attīstītu bērnu iztēli un domāšanu, veidotu latvisko vērtību sistēmu. Spēlē jāspēj saskatīt Puškaiša laika liecības dārzkopībā, rakstniecībā, kā arī dabas daudzveidībā, vienlaikus smeļoties spēku un iedvesmu aktivitāšu vietās. Orientēšanās spēles karti var saņemt Džūkstes Pasaku muzeja kasē.

Izglītojošās programmas