“Kultūras mantojuma satura digitalizācija" Džūkstes Pasaku muzejā

Dalība projektā ļaus plašam interesentu lokam piekļūt informācijai, neizejot no mājām.

Džūkstes Pasaku muzejs glabā ne vien folklorista Ansa Lerha-Puškaiša piemiņu, bet arī popularizē latviešu tautas vēstītājfolkloru un Džūkstes pagasta bagātīgo vēstures mantojumu.

Mums rūp, ka informācija ir pieejama pēc iespējas plašākam interesentu lokam. Tāpēc iesaistījāmies ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)”. Priecājāmies par iespēju jau atkal sadarboties ar Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA "Siracusa" komandu. Kopā darbs sokas raitāk un ražīgāk. 8. septembrī veicām fotofiksāciju 471 Džūkstes Pasaku muzeja krājumā esošam priekšmetam.

Dalība projektā "Kultūras mantojuma satura digitalizācija" ļauj informāciju par kultūras mantojumu īsākā laika posmā ievietot Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv), kur ikviens var iepazīties ar jau esošo datu bāzi un meklēt nepieciešamo informāciju.

Jaunumi