28. apr. 2018 - 28. feb. 2019

Ķemeru Nacionālā parka dabas bagātības

Ķemeru Nacionālā parka izstāde parLatvijas dabas bagātībām: pļavām, mežiem, purviem un ūdeņiem, kas atrodas parka teritorijā.

Lielais Ķemeru tīrelis ir lielākais purvs Latvijā, kur var sastapt dažādu augu daudzveidību, meža zvērus, ligzdošanas vietas atradušas dažādas putnu sugas.

Dunduru pļavas izsenis bijušas nozīmīgas Džūkstes pagasta iedzīvotājiem – tās bijušas ganības un siena ieguves vieta, bet 2004. gadā izveidotas ganības ar aploku, kur dzīvo Koniksavvaļas zirgi un Heck govis. Nacionālā parka apmeklētāju ērtībām turpat uzcelts skatu tornis, no kura paveras skats uz pļavu un mežu.

Dabas daudzveidība iedvesmoja arī skolotāju, pasaku tēvu Ansu Lerhi-Puškaiti. Viņš pierakstījisun pats sarakstījis neskaitāmi daudz pasaku par putniem, augiem un dzīvniekiem, tāpat arī vairākas teikas par Lielā Ķemeru tīreļa izveidošanos.

Lai muzeja apmeklētāji interesantā veidā izzinātu Ķemeru Nacionālā parka bagātības, pieejamas interaktīvas spēles lieliem un mazliet.

Izstādes