Piedzīvosim 1905.gadu

Kas 1905. gadā notika Tukumā un Latvijā? Kādi bija revolūcijas cēloņi un kā tā norisinājās? Sociāldemokrāti, slepenie policisti, aģenti - kāda bija viņu loma? 

Kāda bija vācbaltiešu attieksme pret latviešiem un revolucionāro kustību?  Kas notika slepenajās "meža sapulcēs"? To iespējams uzzināt izglītojošā programmā skolēniem “Piedzīvosim 1905.gadu".

Interesantākai vēstures apguvei Durbes pils izglītojošām programmām pielietojam īpašu metodi "Ceļojums laikā", kad skolēni un skolotāji iejūtas vēsturiskās personībās un tēlos, lai labāk izprastu šo laikmetu un notikumus.

Informācija un programmas pieteikšana: 25721502.

Izglītojošās programmas