Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana muzejpedagoģijā

Programmas rezultātā dalībnieki iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas metodes „Ceļojums laikā” pielietojumā dažādu tēmu apguvei.

Tukuma muzejs piedāvā profesionālās kompetences pilnveides programmu „Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana muzejpedagoģijā programmu "Ceļojums laikā" veidošanā”. Tā piemērota vispārizglītojošo skolu vēstures un sociālo zinību, dabaszinību, ētikas, kulturoloģijas, latviešu valodas un literatūras pedagogiem, muzejpedagogiem, muzeju darbiniekiem un studentiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta apliecība.

Izglītojošās programmas