EKSPOZĪCIJA

Krustcelēs

Akcentē cilvēciskas izvēles vēsturiski nozīmīgos laika posmos: 1905. gadā, Pirmā pasaules karā, Agrārreformas laikā, Otrā pasaules kara priekšvakarā.

Miera laika harmoniskais dzīves plūdums šajā ekspozīcijā pretstatīts lielās politikas radītajiem satricinājumiem. Ekspozīcijas mākslinieciskais tēls radīts izmantojot plašu priekšmetu klāstu, tostarp maz pazīstamā zviedru izcelsmes Latvijas mākslinieka Toivo Gustava Magnusa Lēfinga (1861–1917) un populārā ainavista Anša Artuma (1908–1997) gleznas, kā arī slavenā keramiķa Jāņa Krieva (1882–1948) darinājumus. Ekspozīciju papildina apmeklētāju dāvinātie Kuzņecova fabrikas izstrādājumi. 

Izstādes