EKSPOZĪCIJA

No vilnas līdz audumam

Interaktīva Audēju darbnīcas ekspozīcija, kuras pamatā ir aušanas process stellēs.

Aušanu ar arheoloģiskajām, tradicionālajām, stāvstellēm vai pusautomātiskajām Vilumsona stellēm - veic pieredzējušas audējas, tostarp Tautas daiļamata meistares. Aušanas procesā aicināti piedalīties arī apmeklētāji, iepazīstot tapšanas procesu un apgūstot dažus vienkāršus aušanas paņēmienus.

Apmeklējuma laikā iegūstama informācija par visu auduma tapšanas procesu: materiālu, krāsu un rakstu izvēli, auduma ievilkšana stellēs, aušanu un arī auduma izņemšanu no stellēm un tā pēcapstrādi.

Iespēja iepazīties ar aušanas tradīcijām un pašiem padarboties stellēs, lai apgūtu kādu no aušanas paņēmieniem.Izstādes