5.mar. - 25.mai.

Jostas rakstos un krāsās

Ogres TLMS „Saiva” vadītājas Santas Grīnbergas un TLMS „Durbe” dalībnieču darinātās jostas un prievītes.

Izstādē aplūkojami  etnogrāfijas atdarinājumi un jaunrade dažādās krāsās un rakstos.

Ogres jostu meistare Santa ir pazīstama ar austajām rakstainajām Lielvārdes jostām. Savukārt TLMS “Durbe” dalībnieces demonstrē Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales rakstainās, ziedainās, pītās un celotās jostas un prievītes - gan pašu darinātas, gan no senākiem laikiem mantotas.

Īpašas ir Tukuma audējas Andas Bērzmārtiņas atnestās no vectēva radiniecesMartas Zilvestres mantotās 20.gs. sākumā austās Rūjienas pagasta jostas.

Izstāde skatāma Audēju darbnīcas vestibilā līdz 31. maijam.

Izstādes